STRONA GŁÓWNAFIRMAUSŁUGIKONTAKT
 


Podstawę działalności stanowi badanie sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych z różnych dziedzin: przemysłu, handlu, usług funkcjonujących w różnych formach prawnych – spółek prawa handlowego, spółek prawa cywilnego.

Zakres oferty obejmuje dodatkowo:

  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  • przeglądy sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych,
  • świadczenie usług doradztwa podatkowego,
  • świadczenie usług doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
  • działalność wydawniczą i szkoleniową w zakresie rachunkowości.


 
Top